Bezstresowe wychowanie dzieci to temat, o którym mówi się już od wielu lat, a mimo to nadal budzi wiele kontrowersji oraz wątpliwości. Tak rozbieżne poglądy w tej kwestii mogą jednak wynikać z błędnego definiowania bezstresowego wychowania. Wiele osób zwraca także uwagę wyłącznie na wady tego podejścia, przez co jego obraz może być znacznie zniekształcony i nie odzwierciedlać rzeczywistości, z jaką wiąże się bezstresowe wychowanie. Na czym więc tak naprawdę ono polega i czy faktycznie jest takie złe?

Czym jest bezstresowe wychowanie?

Bezstresowe wychowanie to takie podejście do rodzicielstwa, które opiera się na szacunku, empatii i zrozumieniu dla potrzeb oraz emocji dziecka. Błędne jest natomiast założenie, że jest ono całkowicie pozbawione stresu. Mimo wszystko jest to niemożliwe, gdyż w wychowaniu musi mieć miejsce pewna dyscyplina. Ważne jest jednak to, aby szukać alternatywnych metod dla zbyt rygorystycznego podejścia, które może sprawiać, że dziecko się boi i nie posiada przestrzeni do samodzielnego rozwoju. Bezstresowe wychowanie to filozofia, która kładzie nacisk na budowanie zdrowych relacji między rodzicem a dzieckiem, unikając używania kar.

Główne założenia

Na czym tak naprawdę polega bezstresowe wychowanie?Po pierwsze warto zwrócić uwagę na to, że bezstresowe wychowanie nie jest synonimem braku wychowania, dużej swobody dziecka i bezradności rodzica. Jest to błędne założenie, przez które bezstresowe wychowanie jest tak krytykowane. Warto więc zapoznać się z prawdziwymi głównymi założeniami tego podejścia. Przede wszystkim bezstresowe wychowanie opiera się na szacunku i empatii – rodzice powinni zrozumieć perspektywę dziecka, zamiast je bezpodstawnie karać. Powinni brać pod uwagę jego emocje, potrzeby i zdolności. W ten sposób umożliwiają mu wyrażenie swoich uczuć i opinii, a także starają się pomóc rozwiązać jego problem. Koniec końców kara nie sprawia, że dziecko zaczyna się grzeczniej zachowywać, a przy tym nie rozumie, dlaczego nie powinno tak robić. Bezstresowe wychowanie w szczególności unika kar cielesnych, a jego zadaniem jest właśnie poszukiwanie innych sposób na reagowanie na niepożądane zachowania dziecka. Poza tym podejście to promuje rozwijanie umiejętności samodzielności malucha. Rodzic powinien wspierać i reagować, ale też pozwalać dziecku podejmować własne decyzje, delikatnie kierując je na te właściwe. Nie bez znaczenia pozostaje również konstruktywna komunikacja – należy unikać krytyki czy agresji werbalnej, która kończy się właśnie wymierzaniem kar. Oczekiwania rodzica powinny być wyrażone w sposób jasny i wspierający dla dziecka. Musi ono wiedzieć, jakie zachowania są nieakceptowalne i dlaczego. W bezstresowym wychowaniu nie może też zabraknąć pewnych granic – wyznaczane poprzez rozmowę i współpracę pomagają dziecku zrozumieć konsekwencje swoich działań. Poza tym należy pamiętać, że każde dziecko jest inne, a bezstresowe wychowanie to jedynie filozofia, a nie zestaw sztywnych reguł.

Zalety bezstresowego wychowania

Choć bezstresowe wychowanie budzi wiele kontrowersji i nie każdy jest przychylny rozwiązaniom, które promuje to podejście, to jednak posiada ono całkiem sporo zalet. W głównej mierze pomaga ono budować zdrowe relacje rodzinne, które opierają się na szacunku i rozwiązywaniu problemów za pomocą konstruktywnej komunikacji. W bezstresowym wychowaniu nie ma miejsca na krzyki, gniew i agresję, które mocno wpływają na samopoczucie psychiczne dziecka. Dzięki temu dziecko lepiej pracuje z własnymi emocjami, gdyż są one akceptowane i szanowane. To podejście rozwija także u dziecka umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Dzięki bezstresowemu wychowaniu maluch staje się bardziej samodzielny i świadomy swoich uczuć i swojego zachowania – czy jest ono złe, czy dobre. Rozwija się również u niego poczucie bezpieczeństwa i zaufania do swoich rodziców, o czym niestety nie zawsze mogą powiedzieć starsze pokolenia, które były wychowywane w bardziej autorytarny sposób. Dzieci bezstresowego wychowania są także w stanie lepiej komunikować się z innymi w przyszłości. Są też pozbawione ryzyka problemów behawioralnych. Co jednak najważniejsze – bezstresowe wychowanie to elastyczne podejście, które można indywidualnie dopasować do potrzeb dziecka.

Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, jak ważną rolę odgrywa zdrowy sen w okresie rozwoju dziecka. Dlatego też warto wyposażyć jego łóżeczko w odpowiedni materac dostosowany do potrzeb malucha. Pod tym linkiem: https://sleepinghouse.pl/158-materace-90×190-cm z pewnością znajdziesz właściwe rozwiązanie.

Wady bezstresowego wychowania

Największą wadą tej filozofii jest niewątpliwie jej myląca nazwa. Bezstresowe wychowanie nie oznacza bowiem całkowitego braku stresu związanego z dawaniem dziecku pełnej swobody. Pojęcie to jest nietrafne i właśnie z tego względu spotyka się z tak dużą krytyką. Poza tym stres to jednak nieodłączny element naszego życia, a w okresie wychowania dziecka jest tym bardziej nieunikniony. Wadą jest także brak dobrze sprecyzowanych zasad i granic. Choć powinny one występować, to jednak trudno ustanowić w je taki sposób, aby dziecko nadal odczuwało swobodę i zrozumienie. Poza tym ciężko dziecku wyjaśnić, dlaczego dane postępowanie jest nieodpowiednie, ponieważ jego zdolności umysłowe nie są jeszcze tak rozwinięte. Natomiast gdy już mamy do czynienia z niepożądanym zachowaniem dziecka, trudno nam szybko zareagować bez stosowania tradycyjnych form kar. Takie sytuacje wymagają konsekwentności, o którą mimo wszystko ciężko zadbać, gdy maluch podejmuje się naprawdę nieodpowiednich działań. Ponadto bezstresowe wychowanie może nie zawsze przygotować dzieci do życia w społeczeństwie, gdzie istnieją określone reguły i oczekiwania. Jeśli dana osoba w dzieciństwie posiadała dużo swobody, trudno jej jest dopasować się do otoczenia. Co więcej, trudno znaleźć równowagę między okazywaniem szacunku i akceptacji dla dziecka a okazywaniem konsekwencji. Dlatego też tak naprawdę ciężko uzyskać jakąkolwiek dyscyplinę, co w rezultacie może decydować się o braku odpowiedniego wychowania dziecka.

Podsumowując, bezstresowe wychowanie to podejście oparte na szacunku, empatii i zrozumieniu, które stawia na budowanie zdrowych relacji między rodzicem a dzieckiem. To nie tylko wyznaczanie granic, ale także wsparcie, rozmowa i otwarta komunikacja. Choć może budzić kontrowersje, to coraz więcej osób dostrzega w nim potencjał w kształtowaniu pewności siebie i zdrowego rozwoju dzieci.

Przeczytaj także:

  1. Jak zapewnić sobie zdrowy sen przy alergii? – poradnik
  2. Rodzaje pianek w materacach – jakie są dostępne na rynku?
  3. Dla kogo materac nawierzchniowy?